Advertisements

Author Archives

Vernac News

We write | Siyabhala | Re a ngwala | Ons skryf | Tinonyora | Ha Tsala | Re a kwala.
A youth run publication written in a variety of African Languages

Ukhona umahluko kwiphulo Le-Fees Must Fall kunye nedabi laseSoweto lika 1976? #YouthMonth 

IsiXhosa:

Qinisile Aphiwe: Singafunda ntoni kwiphulo le #FeesMustFall kunye nedabi lase Soweto lonyaka u-1976 ikakhulu indlela abasemagunyeni abaphendula ngayo kwizikhalazo zabafundi.

Advertisements
Scroll back up