Author: Vernac News

Hold On

When all the mundane beings conspire against you, When your morality is chained down, Your rationality in question. Hold on! When your dreams are being trampled on, When your own hands misguide you, Your inner demons cripple your soul. Hold on! When your kinsmen oppose your forte, When your fidelity is a big question, Your […]

State Of Kasi Address (SOKA)

Sharp, fede! Greetings ma-Africa amahle. Hopefully, nizigqobhele emadladleni kule-Lockdown, especially daar emakasana, vant ngigqcwele ngani. Ngiyabulisa from omakatshana to oputsununu, re kaofela. Nami ngi-grand, ned kunezinto nyana engincanywa siringe ngazo vandag, niyangithola mos? Ukudwadla kweCOVID-19 hierso eMzantsi kuchune izinto zaba blind for abantu aba-baie, nou die laas kumele siblome emadladleni. Grand sharp, dai deng bayibona […]

Igciwane le-Corona lisusa isinkwa etafuleni

Ukubheduka kwegciwane leCorona sekushiye amazwe amaningi ekhungathekile, futhi nezibalo zabantu asebeshonile ziyashaqisa impela. Izwe lethu nalo selibhekene nalo mbulalazwe, kunjalo-nje izibalo zikhuphuka ngesivinini esiphezulu, okwenza uMzansi ube yizwe elihamba phambili e-Africa yonke ngabantu abatholakale baphethwe yiCoronaVirus. Izibalo zifinyelele ngaphezu kuka-1000 esikhathini esingamaviki amabili. Kuyiqiniso ukuthi leli gciwane alidle nkobe zamuntu, amakhulu ngamakhulu abantu ayabhubha zinsuku zonke […]

Back To Top