Author: Vernac News

COMMENT: BAYAGOWISHA – 2020 HAS NOT BEEN KIND TO STUDENTS – ESPECIALLY THOSE AT TERTIARY LEVEL AND IN THEIR FIRST YEAR OF STUDY

By: Taariq Amod Much of the focus in recent times, has been on elementary and secondary school students since schools have returned to operation. Multiple battles have emerged between parents and school governing bodies and equally between teachers, represented by the South African Democratic Teachers Union (SADTU) and the Department of Education. Whilst these battles […]

INTLUPHEKO – POVERTY

Ubhalwe ngu: Lupho Ngonyama Bota Ntlupheko ndikuvile. Ngxatsho buhlwemp’ undingcikivile. Yhini Ntluphek’ undibhengca. Eli nyal’ ubungenakuliquma. Ntlupheko, undiswelisa abahlobo. Ntluphekho, undilahlel’ isdima Ntlupheko awunanimba. Kutheni umyek’umama atshintsh’ ulusu liziko? Kuthen’umyek’umama abilis’amanz’eziko? Oh! Ukulala kwam ndilind’ ukutya, kanti ndilind’amanzi Cima mama elo ziko ndibiwe bubuthongo. Khandlela kutheni uphela? Uthi sikhanyise ngantoni ulithemba nje? Malongwe nani zintsasa […]

Back To Top