Author: Vernac News

[INDABA EMFUTSHANE/SHORT STORY] Indaba ka Baas Van Tonderr noMathewu

By Sphelele Khumalo See English Translation Further Down ‘Wonke umuntu makasukume enkantolo!’, wamemeza umgcini weNkundla ephakeme uMnumzane Dube ngesankahlu, phela kulenkundla kugcwele abantu abusuka ezindaweni eziningi. Kukhona abazokweseka umndeni ka Zabazendoda okuthiwa ubulawe ngu Baas Van Tonderr. Abanye bazozibonela mathupha lomuntu osakwazi ukubulala abantu ngesihluku esingaka kodwa sesiphila esikhathini senkululeko. Yilabo nalabo abaphethe amabhodi abhalwe […]

STUDYING GLOBAL HISTORY IN ORDER TO UNDERSTAND DOMESTIC POLITICS: SOME POLITICAL NOTES

By Veli Mbele Like the unfolding tragedy in Zimbabwe, the current political upheaval in Lebanon has long captivated the international relations buff in me. This is not just because of the intricate nature of the internal convulsions of Lebanon, but also because of their implications for the region referred to as the Middle East. What […]

Back To Top