Author: Vernac News

USWELIKILE UMFUNDI WASE-UCT

Umfundi wase-UCT obeneminyaka engama-25 nobekufuniswa ngaye lusapho lwakhe emva kokulahleka ngomhla wama-23 April 2017 ufunyenwe eswelekile. Oku kuvezwe lilungu losapho lwalomfundi kwikhasi lonxibelelwano u-Facebook. Kukwavelwe nokuba wafunyanwa eswelekile kwange 23-April 2017. Kunxibelelwano lwakhe nabafundi, inqununu ye-UCT uGqr. Max Price uthe isizathu sokusweleka kuka Siboniso Dlamini nobefunda I-Business Science asikaziwa nanje ngoba amapolisa esaphanda. Akukacaci okokuba […]

Back To Top