Category: Creative Writing

[INDABA EMFUTSHANE/SHORT STORY] Indaba ka Baas Van Tonderr noMathewu

By Sphelele Khumalo See English Translation Further Down ‘Wonke umuntu makasukume enkantolo!’, wamemeza umgcini weNkundla ephakeme uMnumzane Dube ngesankahlu, phela kulenkundla kugcwele abantu abusuka ezindaweni eziningi. Kukhona abazokweseka umndeni ka Zabazendoda okuthiwa ubulawe ngu Baas Van Tonderr. Abanye bazozibonela mathupha lomuntu osakwazi ukubulala abantu ngesihluku esingaka kodwa sesiphila esikhathini senkululeko. Yilabo nalabo abaphethe amabhodi abhalwe […]

Problematising umthathi: A conversation on perfection

By: Ndumiso Mdayi   Lewis Gordon, in his paper ‘Through the Zone of Nonbeing: A Reading of Black Skin, White Masks in Celebration of Fanon’s Eightieth Birthday‘ writes:   […] Europe sought to become ontological; it sought to become what dialecticians call “Absolute Being.” Such Being stood in the way of human being or a human way of being. It […]

Black Futurity In/As Suspension

By: Mkhululi MabuselaHow does one imagine a futurity of nothing, Blackness as nothing, as absence, is that which raptures the economy of signifiers and signification, how does one imagine a futurity of something whose (anti)state is that of generativity, what is involved in a thinking of a futurity of absence ( Blackness as nothingness/absence), an […]

eBhakubha thru Bhofolo: to dream new dreams and the (im)possibility of sanity

By: Vusumzi Nkomo “The first step to freedom is not just to change reality to fit your dreams; its to change the way you dream.” Slavoj Zizek, The Pervert’s Guide to Ideology When a people’s suffering is ‘beyond words’, when it renders language speechless + dysgraphic, the demands (by those suffering) to ‘not-suffer’, can never be fully […]

Back To Top