Category: Folktales

INDABA EMFUSHANE: Jiki

Wade Smit “Mfoka Jiki,” lasho labhodla izwi efonini kaLingelwa, “Asisadlali ngalolu daba. Sibuyisele leyo mali noma uzithole usenkingeni.” Umakhalekhukhwini lona usuke wathule du. uLingelwa Jiki uwubeke phansi esaqoshama. Isandla sakhe sakwesokudla wazifihla ngaso ebusweni. “Ayi ngiphelile. Konke kuphelile kimi.” Waze wasukuma ecindezela ifoni aze amaqupha akhe abe mhloph. Ngaphambi kwakhe kwagqama khona amagquma ezimoba. Zazilokhu […]

Back To Top