Advertisements

Category: News, Updates and Press Releases

The latest on what’s happening around South Africa and effecting the youth.

UMHLOLA! Umprofethi uvuse ‘isidumbu’

EKapa – Abakholwa abantu yividiyo ebonakalisa umprofethi we-Alleluia Ministries evusa umntu oswelekileyo eRhawutini. Levidiyo, evele ngecawe kumakhasi wonxibelelwano, ibonakalisa umfundisi u-Alph Lukau evusa indoda eswelekileyo esele isebhokisini.   Ividiyo eshicelelwe yilecawe yaze […]

Advertisements

Ulishiyile eli uDorothy Masuka

EKapa – Igqala lomculo womngqungqo uDorothy Masuka akasekho kweli. Iingxelo zithi lo kaMasuka unabele uqaqaqa namhlanje. Iinkcukacha malunga nokusweleka kwakhe azikaziwa. UMasuka osweleke eneminyaka engamashumi asibhozo nantathu wazenzela iindumasi ngokucula umculo womngqungqo […]

Scroll back up