Category: Poetry

Poems written and/or performed in various languages.

Hold On

When all the mundane beings conspire against you, When your morality is chained down, Your rationality in question. Hold on! When your dreams are being trampled on, When your own hands misguide you, Your inner demons cripple your soul. Hold on! When your kinsmen oppose your forte, When your fidelity is a big question, Your […]

Ungubani?

Bathe besabhekile wabagqema engeqiwa ntwala. Basale bekhungathekile seweqa okomlilo wequbula. Sebekunqanda, wakhetha engaphesheya imingcele. Tshela mina, ngitshele abangazi. Ungubani? Ushiye abafelokazi nezintandane kwelama Shayina. Waphinda sona esifanayo futhi kwelama Ntaliyana. Isizwe sakhithi sesihleli lubhojozi kwelika Mthaniya. Tshela mina ngempela, ufunani? Ungowaphi? Zinkalo zonke kukhalwa ngonya nosizi olushiyayo. Zinsuku zonke kubalwa ezidumbu ozikhiphayo. Izinkolo zonke zimemeza […]

INKONDLO: Noma Sengikhihla Ezimathonsi

 Hamilton Mnguni Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili. Bengazi kuyisitho sangasese umphambili. Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi. Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi. Noma sengikhala ezimathonsi!   Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome. Esami sizwakala ezinkalweni, kungekho noyoke angibone. Sekuze kwaphela nasozwaneni ngizama ukuhluthula. Sekushabalala nawokugcina ebenginawo ngisakhula. Noma sengikhala ezimathonsi!   Kwelika Mthaniya sekugcwele izimpisi ezinyawo-mbili. Kowami umhlaba […]

Back To Top