Advertisements

Category: Poetry

Poems written and/or performed in various languages.

INKONDLO: Noma Sengikhihla Ezimathonsi

 Hamilton Mnguni Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili. Bengazi kuyisitho sangasese umphambili. Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi. Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi. Noma sengikhala ezimathonsi!   Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome. Esami sizwakala ezinkalweni, […]

Advertisements

Ukutshona kukaMendi

Samuel Edward Krune Mqhayi Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto. Thina, nto zaziyo, asothukanga nto; Sibona kamhlope, sithi bekumelwe, Sitheth’engqondweni, sithi kufanelwe; Xa bekungenjalo bekungayi kulunga. Ngoko ke, Sotase! Kwaqal’ukulunga! Le […]

Scroll back up