Advertisements

Category: Poetry

Poems written and/or performed in various languages.

Impepho #DecemberPoetryChallenge

Loyola Nyathi Umoya wakho wandingena Wandisinda wandenza msulwa. Wahlala, inguwo umoya wakho Wandikrazula, wandakha ndaxhentsa Waphuma kum owakho umoya Wandikhulula (The Spirit) (The Body) Your breath entered me Heavy and pure It […]

Advertisements

POEM: Crystal

Thabile Jezile She defied herself of purification, Seduced by temporary vibrations. Copiously reliant on sour sips of Sapphires, Oblivious to warning signs of fatal fires. Crystal pops poppin’ in the dungeons of […]

INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala Naz’ izimvu-mbumbulu Zigcwel’ izinkundla Zinonile, Zigon’ izikhundla Zembethe, zondlekile Zifumbeth’ amathemb’ Abalahlekile Zibhongis’ okwezingonyama Bayabuza, wake wabonaph’ Izimpumputhe ziholana? Kodwa bheka, Naz’ izimvu-mbumbulu Zizungezwe ubumnyama Zilingis’ izimungulu Zigodl’ izimfihlo zezulu […]

Scroll back up