Category: Poetry,Art & Music

[INDABA EMFUTSHANE/SHORT STORY] Indaba ka Baas Van Tonderr noMathewu

By Sphelele Khumalo See English Translation Further Down ‘Wonke umuntu makasukume enkantolo!’, wamemeza umgcini weNkundla ephakeme uMnumzane Dube ngesankahlu, phela kulenkundla kugcwele abantu abusuka ezindaweni eziningi. Kukhona abazokweseka umndeni ka Zabazendoda okuthiwa ubulawe ngu Baas Van Tonderr. Abanye bazozibonela mathupha lomuntu osakwazi ukubulala abantu ngesihluku esingaka kodwa sesiphila esikhathini senkululeko. Yilabo nalabo abaphethe amabhodi abhalwe […]

INTLUPHEKO – POVERTY

Ubhalwe ngu: Lupho Ngonyama Bota Ntlupheko ndikuvile. Ngxatsho buhlwemp’ undingcikivile. Yhini Ntluphek’ undibhengca. Eli nyal’ ubungenakuliquma. Ntlupheko, undiswelisa abahlobo. Ntluphekho, undilahlel’ isdima Ntlupheko awunanimba. Kutheni umyek’umama atshintsh’ ulusu liziko? Kuthen’umyek’umama abilis’amanz’eziko? Oh! Ukulala kwam ndilind’ ukutya, kanti ndilind’amanzi Cima mama elo ziko ndibiwe bubuthongo. Khandlela kutheni uphela? Uthi sikhanyise ngantoni ulithemba nje? Malongwe nani zintsasa […]

Ungubani?

Bathe besabhekile wabagqema engeqiwa ntwala. Basale bekhungathekile seweqa okomlilo wequbula. Sebekunqanda, wakhetha engaphesheya imingcele. Tshela mina, ngitshele abangazi. Ungubani? Ushiye abafelokazi nezintandane kwelama Shayina. Waphinda sona esifanayo futhi kwelama Ntaliyana. Isizwe sakhithi sesihleli lubhojozi kwelika Mthaniya. Tshela mina ngempela, ufunani? Ungowaphi? Zinkalo zonke kukhalwa ngonya nosizi olushiyayo. Zinsuku zonke kubalwa ezidumbu ozikhiphayo. Izinkolo zonke zimemeza […]

Back To Top