Category: Poetry,Art & Music

Ungubani?

Bathe besabhekile wabagqema engeqiwa ntwala. Basale bekhungathekile seweqa okomlilo wequbula. Sebekunqanda, wakhetha engaphesheya imingcele. Tshela mina, ngitshele abangazi. Ungubani? Ushiye abafelokazi nezintandane kwelama Shayina. Waphinda sona esifanayo futhi kwelama Ntaliyana. Isizwe sakhithi sesihleli lubhojozi kwelika Mthaniya. Tshela mina ngempela, ufunani? Ungowaphi? Zinkalo zonke kukhalwa ngonya nosizi olushiyayo. Zinsuku zonke kubalwa ezidumbu ozikhiphayo. Izinkolo zonke zimemeza […]

“Joburg Selected” Art Exhibition by Sam Nhlengethwa

Through this new series, Sam Nhlengethwa takes us on a journey through the City that we know and that he experienced whilst working in and around Johannesburg. Focusing on a series of popular buildings, places and faces that have meant something to him over the years, using his art, he gives us a tour of […]

This short zine by illustrator Tshepo addresses depression & suicide through digital animations.

“The zine is centered around depression and suicide awareness. I used a set of characters that I developed from different personalities I’ve come across. Being friends with people who battle with depression and also living with it I wanted to create something that communicates the effects suicide has on people with depression and those who […]

Vanimax Comix: Local Free online comic site disrupting the comic world in a uniquely African way.

1.What or who inspired Vanimax Comix? Is it based on real people or purely fiction and why the name “Vanimax”? A: Vanimax Comix was inspired by the 1981 Mark Of The Cobra storyboard that was based on the book published by Macmillan. The stories are based on the African stories that have been buried with history. […]

Back To Top