Category: Stories

Creative writing, short stories, folk tales and more.

[INDABA EMFUTSHANE/SHORT STORY] Indaba ka Baas Van Tonderr noMathewu

By Sphelele Khumalo See English Translation Further Down ‘Wonke umuntu makasukume enkantolo!’, wamemeza umgcini weNkundla ephakeme uMnumzane Dube ngesankahlu, phela kulenkundla kugcwele abantu abusuka ezindaweni eziningi. Kukhona abazokweseka umndeni ka Zabazendoda okuthiwa ubulawe ngu Baas Van Tonderr. Abanye bazozibonela mathupha lomuntu osakwazi ukubulala abantu ngesihluku esingaka kodwa sesiphila esikhathini senkululeko. Yilabo nalabo abaphethe amabhodi abhalwe […]

Back To Top