Kuva munhu anobva kunyika yemuAfrica asi achigara muSouth Africa muna 2017 – What it means to be an African in South Africa in 2017

Simbarashe Nyatsanza: Kusiyana kwekubudirira kweSouth Africa nekwedzimwe nyika dzemuAfrica kuri pachena mune mashandiro nemashandisirwo emapazi ehurumende, mumagariro anoita vanhu zuva nezuva, mukushanda kwezvipatara ne zvikoro nezvivakwa zvehurumende (infrastrucuture), uye nemusimba remari.