Tag: ANC

40 years after Sobukwe’s death, South African MPs vote in favor of land return without pay

Cape Town – Exactly 40 years after the death of liberation giant and PAC leader, Robert Mangaliso Sobukwe, the South African National Assembly has adopted a motion to investigate and review the feasibility of land expropriation without compensation. The motion of expropriation of land without compensation was led by EFF leader Julius Malema and later […]

Uzakwenza intetho e-UWC uNgcukayithobi | Ngcukayithobi to speak at UWC

EKapa – Igqwethwa leNkundla ePhakamileyo uTembeka Ngcukaitobi uzakwenza intetho kwiDyunivesithi yaseNtshona Koloni emini namhlanje.UNgcukaitobi umenywe yi-Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (Plaas) e-UWC.Lentetho izakugxila kwimiba ephathelene nesigqibo senkomfa ye-ANC sokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwentlawulo, umsebenzi wakhe njengegqwetha kunye nangokuba yijaji elibambela kwiNkundla yoBango-Mihlaba.Eligqwetha nelikwangumbhali lizakwenza lentetho ngoLwesine e-UWC Library Auditorium ngentsimbi yokuqala. English summary: Advocate […]

Back To Top