Tag: CPUT12

BREAKING NEWS: CPUT commits to insourcing | I-CPUT izimisele ukuqasha oonogada nabacoci

Sakhikhaya Dlala Scroll down for English Cape Town – Idyunivesithi I-CPUT ikhuphe ingxelo ngoMvulo ebonakalisa ukuzimisela kwaledyunivesithi ekuqesheni oonogada kunye nabacoci ababesaya kuqeshwa ziinkampani zabucala. Abasebenzi baseCPUT batyikitye izivumelwano zokuqala namhlanje emva kweengxoxo ezithathe iveki yonke ephelileyo. Oku kuza emva kokuba abafundi kunye nabasebenzi bakhokhelela ekuvalweni kwaledyunivesithi okwethutyana kwiveki ephelileyo. Eyona miba ibitshis’ ibunzi iquka: […]

CPUT Classes Suspended| Zinqunyanyisiwe iiklasi eCPUT

Sakhi Dlala | Editor  Ekapa- Zinqunyanyisiwe iiklasi eCPUT (Bellville) emva kweengxoxo ezithathe imini yonke phakathi kwabaphathi beDyunevisithi nabasebenzi bencediswa ngabafundi. Eyona miba iphambili ebibekwe ngabafundi iquka ukuqeshwa kwabasebenzi yidyunivesithi ubuqu (insourcing) nokuchithwa kwamatyala abafundi abawafumana ngenxa yokuzibandakanya nephulo le-Fees Must Fall. Lengxoxo ibibanjelwe kwisakhiwo se-Administration, iquka abasebenzi beekhampasi ngeekhampasi.  Emva kwemini yeengxoxo abaphathi bemana ukungavumi kwezi […]

Back To Top