Advertisements

Tag: DASO UCT

‘Uhambo lokugaya inkxaso yokuchithwa kwamatyala abafundi yinkcitha-mali’ | Decriminalize FMF trip a waste of funds -DASO UCT

Ekapa- Iqela leDASO e-UCT lityhola amalungu weBhunga laBafundi e-UCT ngokusebenzisa gwenxa imali yelibhunga. IDASO ithi imali engange-R30 000 ibekwe bucala kulungiselelwa uhambo lamalungu amathathu we-SRC aya eRhawutini ngeliyokugaya inkxaso koogxababo kwiphulo i- […]

Advertisements
Scroll back up