Advertisements

Tag: Decolonization

UCT: Umhlangano hosts Hiddigh Campus Renaming Symposim |Go theilwa ga khempase! Umhlangano o beakantse lekgotla la kgoparara

ISEPEDI & ENGLISH|

UCT: Umhlangano hosts Hiddigh Campus Renaming Symposim |Go theilwa ga khempase! Umhlangano o beakantse lekgotla la kgoparara by Tshegofatsho Mabutla

Advertisements
Scroll back up