Tag: Fire

2 CPUT campuses torched | Kutshiswe iikhampasi ezimbini zase-CPUT #CPUTFire

Staff Writer  Scroll down for English Ekapa – Kutshiswe ikhampasi ezimbini ze- Cape Peninsula University of Technology (CPUT) ngentseni yangoLwesithathu. Isithethi se-CPUT u-Lauren Kinsley uthe kutshiswe izakhiwo kwikhampasi yaseBellville kunye neyase Mowbray. UKinsley uthe okukutshiswa kwezi zakhiwo kudale umonakalo omkhulu, eMowbray kutshiswe igumbi labasebenzi ze kwatshiswa i-ofisi ye-Financial Aid eBellville. UKinsley uthe “okwangoku asikawazi unobangela […]

Back To Top