Tag: Johannesburg

“Joburg Selected” Art Exhibition by Sam Nhlengethwa

Through this new series, Sam Nhlengethwa takes us on a journey through the City that we know and that he experienced whilst working in and around Johannesburg. Focusing on a series of popular buildings, places and faces that have meant something to him over the years, using his art, he gives us a tour of […]

‘Andizi eMzantsi’, utsho uSolange #AfroPunk

Sakhi Dlala Imvumi yaseMelika edumileyo uSolange Knowles ubhengeze ukuba akazukwazi ukuphumelela kumsitho womculo wokuphela konyaka eRhawutini. uKnowles bekulindeleke acule kumnyhadala we-AfroPunk ozakubanjelwa eRhawutini kulempela-veki siya kuyo. Uthabathele kwikhasi u-Instagram ukugqithisa lomyalezo: Le mvumi ithe ayizokwazi ukuphumelela ngenxa yesigulo asibize ngokuba yi ‘Autonomic Disorder’. Esi sigulo siza neempawu zokubanesiyezi, udandatheko kunye nokutyhafa kwamalungu omzimba.   Follow […]

Back To Top