Tag: Malusi Gigaba

UMphathiswa uGigaba uyaxolisa ngesigigaba samanyandululu

Umbhali Wethu EKapa – UMphathiswa wesebe LeZekhaya uMalusi Gigaba uxolisile ngesigigaba somboniso wezesondo onwenayo kuTwittter. UGigaba uphawule kuTwitter ngalentseni esithi lomfanekiso owayewushicilela owakwakhe wafunywana ngaphandle kwemvume yakhe kunomyayi wakhe. UMphathiswa uthe lomboniso uyinxalenye yenzame zokumnyanzela ahlawule imali ngokumoyikisa ngalemfihlelo yakhe ukususela mhla wakhethwa njengoMphathiswa wezeMali kuhlenga-hlengiso lwesigqeba sikarhulumente Lingala ophelileyo. “Phambi kokubona niwubone lomboniso, bendithanda […]

Back To Top