Tag: Nozipho Madlala

INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala Naz’ izimvu-mbumbulu Zigcwel’ izinkundla Zinonile, Zigon’ izikhundla Zembethe, zondlekile Zifumbeth’ amathemb’ Abalahlekile Zibhongis’ okwezingonyama Bayabuza, wake wabonaph’ Izimpumputhe ziholana? Kodwa bheka, Naz’ izimvu-mbumbulu Zizungezwe ubumnyama Zilingis’ izimungulu Zigodl’ izimfihlo zezulu Zith’ uyosembulela nath’ uNkulunkulu Zinjalo ke, izimvu-mbumbulu   Kodwa uph’ umelusi wazo Of’evuka nazo? Iph’ incwad’ eth’ Uyez’ uMsindisi? Ngoba bheka, Amadlel’ al’hlaza […]

POEM: Qhawekazi #WomensDay

By: Nozipho Madlala  Yek’ umdal’ ek’bumbel’ indoda Eth’ uqedile ngendalo But without your beauty Wabona k’shoda Ithi ngik’hlebel’ is’mang’ oyisona Wen’ owanyakazis’ amazul’ Emandul’ Owaqhakazis’ umhlaba Kuhle kwelanga seliyoshona Qhawekazi Your lips breed waterfalls Izimpophoma zolwazi Namazwi akhayo You’re life A breath of fresh air Uyayidlal indim’ oyibekelwe Sekukub’ emzini Wen’ olal’ uvuk’ empini As […]

POEM: My Hair | Meriri ya ka (Sepedi)

NOZIPHO MADLALA  TRANSLATED BY: HUNADI SEABELA & TŠHEGOFATSHO MABUTLA Scroll down for English version  Menwananyana ya boleta  E ngwathega fela  Ge e tsenatsena  Sehlopeng sa go buša sa maZulu. E kgobokane, E otsetše Hlogong ya ka. Afrika e kopana ka   Mphiri o tee Hlogong ya ka. Meriri ya ka. Lentšu la kganetšo, La go roba […]

Back To Top