Advertisements

Tag: #OutSourcingMustFall

‘Mazihambe ii-arhente zemisebenzi’ | UWC workers demand insourcing #OutSourcingMustFall

Sakhi Dlala Cape Town – Abasebenzi beyunivesithi yaseNtshona Koloni bafuna ukuqashwa leliziko xa kuphela isivumelwano sayo nee arhente zemisebenzi (labour brokers). Abasebenzi baleyunivesithi abaquka abacoci kunye nabasebenzi begadi babambe ugwayimbo ngexesha lesidlo […]

Advertisements
Scroll back up