Tag: PASMA

JUSTICE FOR SLAIN #FEESMUSTFALL MLUNGISI MADONSELA MAY BE ON THE HORIZON AS NPA CONSIDERS RE-OPENING HIS CASE

Mlungisi Madonsela, 21, was fatefully shot on 5 February 2019 at the DUT Steve Biko Campus by a private security guard during a mass meeting at DUT demanding Free Registration for students, and Free Education.  In June, the investigation into the death of Madonsela was closed by the NPA with no arrests being made due […]

CAMPUS ELECTIONS: A disputed end?

By: Simbarashe NyatsanzaThe 2018/19 nationwide University SRC elections is slowly coming to what many, in some cases, might call a disputed end. This follows allegations of vote buying and voter intimidation that surfaced from some campuses across the country such as the Cape Peninsula University of Technology’s District Six, as well as reports of deliberate […]

‘Asingeni ndawo kwiinkcuku zeDASO’ | PASMA denies DASO allegations #UCTSRC

Ekapa – Umbutho wabafundi kwiDyunivesithi yaseKapa, iPASMA, ukhwele uzehlela kwiDASO UCT uthi awungeni ndawo kwiinkcuku zeDASO kwiBhunga laBafundi e-UCT. IPASMA ikhuphe ingxelo ngeCawe ikhaba ngawo omane izityholo zeDASO ngePASMA. Ezi zityholo zingqamene nesaziso sokushiya isikhundla ebesifakwe nguNongxowa u-Emma Johansson nesilandelwe kukususwa kwakhe kwesi sikhundla ngoLwesihlanu emva kwentlanganiso engxamisekileyo ebihlalelwe lelibhunga. IDASO ityhola iPASMA kunye ne-EFFSC […]

Back To Top