Advertisements

Tag: #PayBackTheMoney

‘Buyisa imali yethu’ | NSFAS demands WSU student to #PayBackTheMoney

Staff Writer I-arente encedisa abafundi abangathathi ntweni (NSFAS) kumaziko aphakamileyo wemfundo ikhuphe ingxelo ethi umfundi obandakanyeka kwisigigaba sokufumana izigidi ezilishumi elinesine (R14 million) ngempazamo makahlawule imali ayisebenzisileyo. Oku kuza emva kokuba umfundi […]

Advertisements
Scroll back up