Tag: R14 million NSFAS

‘Buyisa imali yethu’ | NSFAS demands WSU student to #PayBackTheMoney

Staff Writer I-arente encedisa abafundi abangathathi ntweni (NSFAS) kumaziko aphakamileyo wemfundo ikhuphe ingxelo ethi umfundi obandakanyeka kwisigigaba sokufumana izigidi ezilishumi elinesine (R14 million) ngempazamo makahlawule imali ayisebenzisileyo. Oku kuza emva kokuba umfundi wase Walter Sisulu University (WSU) ubhaqwe enesithonga semali ekhutshwa liqumrhu elincedisa abafundi abangathathi ntweni uNSFAS. I-NSFAS ikhuphe ingxelo kwikhasi uFacebook isithi lomfundi wasetyhini […]

Back To Top