Advertisements

Tag: SRC

Low voter turn out plagues UCT SRC elections | Palo ya dikgetho tša UCT SRC ya fasefase #UCTDecides

Sakhikhaya Dlala & Manoko Meso Scroll down for English   Motse Kapa – Gwa šiiša. Go šaletše letšatši le tee fela gore dikgetho tša 2017/2018 tša SRC ya University of Cape Town […]

Advertisements
Scroll back up