Advertisements

Tag: Student

UWC student allegedly robbed in taxi and dumped in Parow

Cape Town – A University of the Western Cape student was allegedly robbed in a taxi. The student, who shared her traumatic ordeal on Facebook on Thursday evening, said the incident happened […]

Advertisements

USWELIKILE UMFUNDI WASE-UCT

  Umfundi wase-UCT obeneminyaka engama-25 nobekufuniswa ngaye lusapho lwakhe emva kokulahleka ngomhla wama-23 April 2017 ufunyenwe eswelekile. Oku kuvezwe lilungu losapho lwalomfundi kwikhasi lonxibelelwano u-Facebook. Kukwavelwe nokuba wafunyanwa eswelekile kwange 23-April 2017. […]

Scroll back up