Tag: suicide

This short zine by illustrator Tshepo addresses depression & suicide through digital animations.

“The zine is centered around depression and suicide awareness. I used a set of characters that I developed from different personalities I’ve come across. Being friends with people who battle with depression and also living with it I wanted to create something that communicates the effects suicide has on people with depression and those who […]

‘Uzibulele uNjingalwazi Mayosi’- Usapho

Umbhali Wethu EKapa – Ingxelo ekhutshwe lusapho lukaNjingalwazi Bongani Mayosi ngomgqibelo luthi lengangalala yogqirha ithabathe ubomi bayo ngoLwesihlanu.Incwadana ekhutshwe lusapho ithe lo ka Mayosi uthabathe ubomi bakhe ngentseni yangoLwesiHlanu emva kokulwa noxinzelelo lweengqondo kuleminyaka idlulileyo.Ukuwa kwakhe kubhengezwe yinqununu yeDyunivesithi yaseKapa, uMamokgethi Phakeng, ngokuhlwa kwangoLwesihlanu.UMayosi ebexelanga e-UCT njengeNtloko yeSebe LezeMpilo. UMayosi wafunda wayityekeza njengengcali enyanga intliziyo. […]

Back To Top