Advertisements

Tag: Tsotsitaal

Ooma-youngana noqhankqalazo 

TSOTSITAAL/ Ringaz Vusumzi Nkomo: Ooma-youngana noqhankqalazo

Advertisements
Scroll back up