Tag: UCT

UCT COMMENTS ON MYSTERIOUS DEATH OF STUDENT

Cape Town: The University of Cape Town (UCT) has commented on the death of a UCT student who was believed to have been missing by his family. Siboniso Dlamini, a 25 year old, business science student was found dead off campus, said UCT spokesperson Elijah Moholola. Speaking to Vernac News, Moholola said, “Mr Dlamini died […]

USWELIKILE UMFUNDI WASE-UCT

Umfundi wase-UCT obeneminyaka engama-25 nobekufuniswa ngaye lusapho lwakhe emva kokulahleka ngomhla wama-23 April 2017 ufunyenwe eswelekile. Oku kuvezwe lilungu losapho lwalomfundi kwikhasi lonxibelelwano u-Facebook. Kukwavelwe nokuba wafunyanwa eswelekile kwange 23-April 2017. Kunxibelelwano lwakhe nabafundi, inqununu ye-UCT uGqr. Max Price uthe isizathu sokusweleka kuka Siboniso Dlamini nobefunda I-Business Science asikaziwa nanje ngoba amapolisa esaphanda. Akukacaci okokuba […]

Back To Top