Advertisements

Tag: Ukutshona kukaMendi

Ukutshona kukaMendi

Samuel Edward Krune Mqhayi Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto. Thina, nto zaziyo, asothukanga nto; Sibona kamhlope, sithi bekumelwe, Sitheth’engqondweni, sithi kufanelwe; Xa bekungenjalo bekungayi kulunga. Ngoko ke, Sotase! Kwaqal’ukulunga! Le […]

Advertisements
Scroll back up